Werken voor het Opleidingsinstituut

De Dienst Justitiële Inrichtingen is een boeiende en veelzijdige werkomgeving. In de locaties leven mensen tijdelijk buiten de maatschappij. De medewerkers dragen daarom zorg voor veel facetten uit het dagelijkse leven.

Werken voor DJI vraagt iets extra’s van mensen: betrokkenheid, collegialiteit, stabiliteit en integriteit zijn cruciaal. Medewerkers van DJI kiezen vaak bewust voor de justitiële omgeving, omdat zij de maatschappij willen beveiligen tegen mensen die een bedreiging vormen, terwijl zij hen ook willen motiveren tot ander gedrag. Dit vergt vakmanschap.

Als specialistische opleider en kennisinstituut op het gebied van detentie draagt het Opleidingsinstituut DJI bij aan het vakmanschap van medewerkers van DJI en ketenpartners. Dit doen wij met professionals in vaste dienst en op freelance basis.

Veelzijdige freelance trainers

Wij maken graag kennis met freelance trainers die inzetbaar zijn op het expertisegebied recht & regelgeving. Wij zoeken trainers met:

  • ervaring met productontwikkeling
  • een onderwijskundige achtergrond
  • affiniteit met en aantoonbare ervaring met het werken binnen gesloten kaders
  • relevante en up-to-date-kennis met betrekking tot het expertisegebied recht & regelgeving

Belangstelling?

Heeft u belangstelling om voor het Opleidingsinstituut DJI te werken als freelance trainer? Stuur dan uw cv naar servicepunt@dji.minjus.nl en geef aan op welke van onze expertisegebieden uw ervaring zich toespitst. Wij nemen vervolgens contact met u op om de mogelijkheden voor samenwerking verder met u te verkennen.