Maatregelen OI DJI coronauitbraak

In lijn met de landelijke maatregelen in de aanpak van de coronauitbraak heeft het Opleidingsinstituut DJI ook maatregelen genomen.

Alle door het Opleidingsinstituut DJI verzorgde bijeenkomsten van maandag 16 maart t/m maandag 1 juni worden geannuleerd/opgeschort. Dit betreffen:

 • bijeenkomsten van lopende uitvoeringen

 • bijeenkomsten van uitvoeringen die starten voor 1 juni

 • bijeenkomsten/conferenties/masterclasses die plaatsvinden tussen 16 maart en 1 juni

Voor de ingekochte trajecten die worden verzorgd door externe instituten zijn de richtlijnen van de organisatieonderdelen en organiserende externe instituten leidend. Indien deze worden geannuleerd zal het betreffende instituut de deelnemers hiervan op de hoogte stellen.

Uitgangspunten m.b.t. het opstarten van opleidingsprocessen

Medio april zullen we de geannuleerde bijeenkomsten opnieuw gaan inplannen vanaf 1 september met de volgende kaders:

 • Bij het (her)plannen van uitvoeringen/bijeenkomsten gelden in principe de volgende prioriteiten:
 1. Basisopleidingen DJI

 2. (verplichte) onderhoudstrainingen

 3. Voortgezette opleidingen

 4. Geannuleerde maatwerk- en incompany-uitvoeringen

 5. Nieuwe aanvragen, maatwerk- en incompanyaanvragen. Pas na uitvoering van prioriteiten 1 t/m 4 kunnen we deze aanvragen in behandeling nemen. Het open aanbod in Sophie kan intussen volop worden benut.

 • Basisopleidingen DJI voor nieuwe DJI-medewerkers worden indien mogelijk ook vóór 1 september gepland om de instroom van nieuwe medewerkers optimaal te faciliteren.

 • De Basisopleidingen DJI, onderhoudstrainingen en voortgezette opleidingen worden als open aanbod aangeboden via Sophie.

 • V.w.b. geannuleerde/opgeschorte Makel-trajecten zullen we afspraken maken met deelnemers/aanvragers en leveranciers over de nieuwe planning. Nieuwe aanvragen nemen we conform de standaardprocedure in behandeling.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen betrokken partijen direct berichten zodra de situatie wijzigt.

Praktische vragen rondom de geplande/geannuleerde leeractiviteiten kun je stellen aan ons Servicepunt: servicepunt@dji.minjus.nl of 088 07 27150.

Zorg goed voor elkaar en jezelf.