Podcast 'Omgaan met (impulsgedreven) gedrag en het voorkomen van crises (CTC)

Blok C van de College Tour Criminologie is van start gegaan. Dr. Jesse Meijers is in deze sessie ingegaan op het effect van detentie op het brein, op het begrijpen van agressie en het kunnen signaleren, nog voordat de escalatie plaatsvindt (ERM-vroegsignalering) en het komen tot passende regiems/zorg/veiligheid.

In zijn proefschrift ‘Sla het brein niet in de boeien’ toont Meijers aan dat de forensische setting de kans op succesvolle resocialisatie verkleint. Detentie gaat gepaard met een verlies van autonomie en met een vermindering van fysieke activiteit, cognitieve uitdagingen en sociale interactie. De omgeving in de gevangenis is een arme omgeving. Er is voortdurend sprake van stress door onveiligheid en door gebrek aan autonomie. Iemand die een passief leven leidt, dat wil zeggen minder verantwoordelijkheid draagt en bij wie er dus minder van het brein wordt gevraagd, gaat cognitief snel achteruit. Daarbij gaat het om mentale processen zoals informatie verwerken, problemen oplossen en impulscontrole. Dat kan leiden tot ongewenst gedrag binnen de inrichting, wat afgestraft wordt door de persoon in een nog ‘armere’ omgeving te plaatsen, wat tot nog meer ontremming kan leiden. Bovendien is er een directe relatie met recidive. Hoe kunnen we binnen detentie deze schade zoveel mogelijk beperken met passende regiems/zorg/veiligheid?
Dr. Jesse Meijers is neuropsycholoog en GZ-psycholoog in opleiding en werkzaam in JC Zaanstad.

Heb je het college gemist of wil je het nogmaals beluisteren? Klik dan hier voor de podcast.