Mens- en wereldbeelden en het bijbehorende misdaadrecht (CTC 2)

In welk mens- en wereldbeeld ligt het strafrecht zowel oorspronkelijk als tegenwoordig ingebed? En is er inderdaad sprake van een verharding van ons strafrecht onder invloed van veranderende mensbeelden, of zijn er ook tegengestelde tendensen zichtbaar?

Met deze vragen bouwt mr. dr. Jacques Claessen in deze tweede editie voort op het openingscollege van de College Tour Criminologie.

Ons misdaadrecht ligt ingebed in een bepaald mens- en wereldbeeld. Wellicht vormt deze constatering een open deur. Niettemin duurde het volgens Claessen voor hemzelf enkele jaren alvorens hij de consequenties hiervan volledig overzag. Een andere visie op mens en wereld leidt dan namelijk noodzakelijk tot een ander misdaadrecht. Nu ons mens- en wereldbeeld aan verandering onderhevig is, geldt hetzelfde voor ons misdaadrecht. In deze masterclass heeft hij beschreven hoe onze visie op mens en wereld door de eeuwen heen is veranderd en welke wijzigingen zich onder invloed daarvan in ons misdaadrecht hebben voorgedaan.

Heb je het college gemist of wil je het nogmaals beluisteren? Klik dan hier voor de podcast.