Meer over 'Personen met een licht verstandelijke beperking'

Het thema ‘Personen met een LVB' is zeer relevant voor DJI-medewerkers. Volgens recent WODC-onderzoek is bij 45% van de justitiabelen sprake van een LVB. De Winter School over dit thema was dan ook volledig volgeboekt met in totaal 400 deelnemers van DJI en ketenpartners. Na afloop was de behoefte aan extra verdieping groot. We hebben een aantal suggesties voor verdieping op een rij gezet.

Podcast openingslezing ‘Wat is LVB en hoe kun je het signaleren’

In de openingslezing heeft dr. Xavier Moonen uitgelegd wat LVB is en hoe je het kunt signaleren. Hiermee is het onderwerp breed geïntroduceerd, waarna in drie vervolgbijeenkomsten op interactieve wijze met een mix van sprekers en workshops verder is ingezoomd op het thema. De openingslezing kun je – alsnog of nogmaals – beluisteren (via link in rechterkolom).

Trainingen

De GGZ-Ecademy biedt vijf online modules rondom LVB, die 2 tot 5 uur duren. Dit zijn onder meer: herkennen van een LVB, motiverende gespreksvoering bij met mensen met een LVB en omgaan met mensen met een LVB. Deze staan in de elektronische leeromgeving (ELO) Cursussen>DJI>GGZ-Ecademy.

In juni komt er een nieuwe ‘minicursus LVB’ in de ELO uit. Deze biedt in 15 minuten met behulp van een animatie kort essentiële informatie over LVB, gevolgd door een werksituatie met LVB-problematiek, oefening en tips voor verdieping.

Wil je samen met anderen aan de slag met het thema LVB en goed voorbereid naar die leer-ontmoeting? Verdiep je dan in de materie met een of meer online trainingen en boek vervolgens een bijeenkomst om met anderen casuïstiek te behandelen, te oefenen met een virtuele gedetineerde en kennis te maken met een ervaringsdeskundige. Neem voor deze blended leervariant (een combinatie van online leren en een bijeenkomst) contact met ons op.

Uiteraard kun je ook voor een klassikale training bij ons terecht. Kijk in de Opleidingsgids DJI onder het thema Zorg & Begeleiding voor het aanbod.

Om te lezen

  • Het boek ‘Handboek LVB en verslaving’ door Van der Nagel, Kiewik en Didden
  • Het boek ‘Beperkt in de keten. Mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen’ door Kaal, Overvest, Boertjes, (2017)

Direct te lezen via de links in de rechterkolom:

  • Het artikel ‘Sociale informatieverwerking bij LVB’ van Van Rest, Nieuwenhuijzen, Vriens & Matthys (2018) in ‘LVB Onderzoek & Praktijk’

  • Handreiking ‘Licht verstandelijke beperking in detentie’, door Vrij, Kaal, Hogeschool Leiden

  • Factsheet 'Gedragsinterventies voor jongeren met een LVB', door Leenarts, Van Wijngaarden, Van der Giessen (2017), Expertisecentrum William Schrikker

Herhalingsdag Winter School in het najaar

In het najaar organiseren we een herhalingsdag met een aantal van de sprekers die ook bij de masterclasses hebben gepresenteerd. Er is dan volop ruimte om over de grenzen van de eigen praktijk te kijken, te sparren en ervaringen te delen. Meer informatie daarover volgt later.

Organisaties met expertisegebied LVB

De volgende organisaties (zie ook links in rechterkolom) houden zich bezig met begeleiding van mensen met een LVB en kennisontwikkeling rondom dit thema:

  • MEE
  • Belangenvereniging LFB
  • De Borg
  • Kenniscentrum LVB