Identiteit en autoriteit (College Tour Criminologie - 1)

‘Identiteit en autoriteit’ is het thema waarmee prof. dr. Paul Verhaeghe de College Tour Criminologie 2019 heeft geopend.

De eerste in een reeks van tien bijeenkomsten voor DJI-directeuren en leidinggevenden. Prof. dr. Paul Verhaeghe beantwoordde de vraag waarom een substantiële groep mensen achterblijft in onze maatschappij, waarom deze groep in hoge mate is vertegenwoordigd onder de justitiabelen en hoe het komt dat er bij zo’n groot deel van deze groep sprake is van ingewikkelde multiproblematiek.

De collegereeks is vernieuwd met onder meer ruimte voor onderlinge discussie en vertaling van het college naar de DJI-praktijk.

Klik hier voor de podcast van dit college.