DJI Academy-jaar 2019 van start

Het DJI Academy-jaar 2019 is van start gegaan met een inspirerende masterclass over de toekomst en scenario-ontwikkeling.

Welke uitdagingen liggen er voor DJI in de nabije en verdere toekomst en hoe kunnen we hierop beter dan we tot nu toe doen anticiperen? En hoe doen we dat terwijl we ook in het hier en nu voortdurend aan verandering onderhevig zijn (sluitingen van inrichtingen, verplaatsing van personeel, aangescherpte visie op straffen etc). Wat ligt binnen onze reikwijdte en wat erbuiten? Hoe kunnen we scenario’s maken binnen onze eigen invloedssfeer? Op welke borden schaken we en wie zijn onze partners daarbij?

Lucien Engelen (innovator in de zorg) en Paul de Ruijter (adviseur scenario-ontwikkeling) zijn hier uitvoerig op ingegaan en besloten de masterclass met tips om ervoor te zorgen dat deze manier van denken een wezenlijk onderdeel wordt van ons werk.

DJI Academy ondersteunt DJI-directeuren in hun ontwikkelbehoefte met voor hen ontwikkelde kennisbijeenkomsten. Ook werken we vanuit de DJI Academy aan verbinding met ketenpartners.