Wees op je vierkante meter een vorst (Summer School 3-2018)

Wees op je vierkante meter een vorst, koester lokale, kleinschalige initiatieven binnen DJI en pak de ruimte die er is. Dat was de slotboodschap van prof. dr. Paul Verhaeghe - psychoanalyticus en klinisch psycholoog en hoogleraar aan de Universiteit Gent – tijdens de derde Summer School Personen met verward gedrag.

Hij hield een boeiende lezing over Identiteit, Autoriteit en Macht en gaf daarbij aan: verward gedrag = verwarde identiteit. Deze editie was exclusief gericht op leden van de DJI Academy (DJI-directeuren).

Hoe vertaalt identiteit en het huidige, dominante, neoliberale mensbeeld zich naar de doelgroep van DJI? Hoe gedragen justitiabelen zich in een gevangenissysteem en wat doet leven in dit systeem met hen? Hoe liggen de verhoudingen binnen de eigen groep ten opzichte van de sterke ‘geboren’ leider? En daarbuiten ten opzichte van medewerkers (gezagsdragers of machthebbers)? Wat vragen we eigenlijk van justitiabelen? Willen en kunnen zij daar wel aan voldoen? Met andere woorden: hoe maakbaar is de justitiabele als individu en als mens? Verhaeghe sprak met gematigd optimisme zijn vertrouwen en hoop uit voor de nu al in gang zijnde nieuwe orde van horizontale (sociaal-economische) netwerken en open sources. En met de slotboodschap de ruimte te pakken die er is met lokale en kleinschalige inititiatieven pleit hij voor autonomie in verbondenheid.