Veilig gedrag? Daar hebben we het nog wel over

Hoe kun je ervoor zorgen dat medewerkers zich veilig gedragen en zo de veiligheid in een organisatie vergroten? Die vraag stond centraal in de Kenniskring Veilig gedrag, geïnitieerd door het Opleidingsinstituut DJI.

In de eindpublicatie schetsen de deelnemers, hogelijnsfunctionarissen van uiteenlopende organisaties en wetenschappers, ieder vanuit zijn expertise, verschillende gezichtspunten die samen een breed palet aan benaderingswijzen van veiligheidsvraagstukken laten zien.

Voor organisaties in het domein van orde en veiligheid is het gebruikelijk om medewerkers uitgebreide protocollen en werkinstructies te geven. Maar wat doet dit met het eigen handelingsperspectief, de professionele ruimte en het eigen oordeel van medewerkers?

De verschillende benaderingwijzen in het boek nodigen uit om vraagstukken in een organisatie eens te bekijken vanuit een ander perspectief dan daar wellicht gebruikelijk is.

Het boek 'Veilig gedrag? Daar hebben we het nog wel over' is online gepubliceerd en uitgereikt aan de deelnemers van de Landelijke Veiligheidsdag op 12 oktober 2016.