Mentale veerkracht werkt!

Het afgelopen jaar is onderzoek verricht naar het effect van de training Mentale veerkracht onder medewerkers die deze tweedaagse training hebben gevolgd. Niet alleen waren de reacties van ervaren bewaarders en piw’ers gelijk al overwegend positief. Ook is wetenschappelijk aangetoond dat de training een positief effect heeft.

Batterijen

Bij aanvang van de training vulden ruim 100 medewerkers een vragenlijst in (een voormeting) en na ongeveer 5 maanden nogmaals (de nameting). Het resultaat was dat de ‘drie batterijen’ lichaams-, gevoels- en denkkracht waren toegenomen. Op denkkracht was de vooruitgang significant. Dit houdt in dat met het gereedschap uit de training (onder andere de Drie Batterijen App) de deelnemers zich bijvoorbeeld minder zorgen maken en hun aandacht beter richten op het ‘hier en nu’.

Lees de wetenschappelijke publicatie ‘Mentale veerkracht binnen DJI: Drie batterijen opladen voor de detentiespecialist’ (Yannick Balk, MSc. & drs. Jan Sleijfer)