DJI Academy viert jubileum

De DJI Academy bestaat een jaar en dat is gevierd met de jubileumbijeenkomst ‘Terug naar de toekomst’.

Onder het motto Voor krachtig leiderschap, verbinding en ontwikkeling organiseert de DJI Academy ontwikkelactiviteiten voor DJI-directeuren.

Na een inspirerend eerste jaar was het doel van de jubileumbijeenkomst om te komen tot input voor het Academyprogramma voor 2019. Dit gebeurde op futuristische wijze: sprekers van eerdere masterclasses verschenen als hologram in de groep, blikten terug en vooruit en poneerden prikkelende vragen en stellingen. Terugblikkend waren de deelnemers enthousiast over het aanbod van het afgelopen jaar. Enkele accenten voor volgend jaar zijn het leefklimaat (Wat doet detentie met iemand?), leiderschap en netwerksamenwerking. Hoofddirecteur Gerard Bakker benadrukte dat de justitiabele van de maatschappij is. “Dat betekent dat wij, wellicht meer dan we nu doen, ons handelen moeten richten op duurzame re-integratie van de justitiabele na detentie in samenwerking met onze ketenpartners”.

Met een open-kampvuurgesprek in een tipi sloot de DJI Academy haar eerste verjaardag af. Vol positieve energie en op naar de toekomst!