1 persoon, 1 plan en de mens centraal (Summer School 4-2018)

Samen komen tot een goede regionale aanpak van de problematiek rondom personen met verward gedrag. Dat was het doel van de vierde, tevens slotsessie, van de Summer School 2018.

Gemeenten, GGD, GGZ, Reclassering, Reclassering/verslavingszorg, Veiligheidshuizen, OM, Schakelteam personen met verward gedrag, Leger des Heils, een zorgverzekeraar en DJI verkenden samen wat zij in de aanpak kunnen betekenen met de nadruk op uitvoerbare en simpele oplossingen. Al gauw bleek ‘1 persoon, 1 plan en de mens centraal’ de gemeenschappelijke basis om verder op te broeden. Om echt goed samen te kunnen werken is het bovendien van belang om elkaar beter te begrijpen, wat begint met het leren spreken en duiden van elkaars ‘taal’. Dit is een uitdaging, want het wemelde van het jargon en de afkortingen. Op de vraag wat de deelnemers na afloop van deze bijeenkomst gingen doen, luidde het veelgehoorde antwoord: “Een afspraak maken met de staffunctionaris ketensamenwerking.”

Wij kijken terug op een vruchtbare reeks bijeenkomsten. Twee reeds geplande verdiepingssessies als follow-up getuigen van de grote belangstelling voor het thema Personen met verward gedrag.