Over de DJI Academy

Een belangrijke doelstelling van DJI is bijdragen aan het terugdringen van recidive en daarmee bijdragen aan een veilig Nederland. Dit doet DJI in samenwerking met ketenpartners.


De directeuren hebben een cruciale rol in dit speelveld. Ze sturen intern de organisatie aan, geven vanuit hun praktijk input aan landelijk beleid en hebben een verbindende functie naar de ketenpartners. De DJI Academy ondersteunt hen in de uitoefening van deze spilfunctie met activiteiten die enerzijds zijn gericht op hun vakinhoudelijke ontwikkeling en anderzijds op de ontwikkeling van een gezamenlijke visie en aanpak rondom een thema. Voor deze bijeenkomsten worden ook keten- en regiopartners uitgenodigd.


De organisatie van DJI Academy is er één van DJI-directeuren voor DJI-directeuren. De doelgroep brengt zelf actief thema’s en onderwerpen naar voren, waarop de werkgroep DJI Academy aansprekende en actuele masterclasses en trainingen ontwikkelt die in deze behoefte voorzien.