DJI Academy

Voor krachtig leiderschap, verbinding en ontwikkeling

De DJI Academy ondersteunt DJI-directeuren (schaal 13 en hoger) in hun ontwikkelbehoefte.

Onder regie van het OI ontwikkelen we samen met directeuren, ketenpartners en wetenschappers een aanbod van masterclasses en netwerk- en intervisiebijeenkomsten, dat aansluit op de behoefte van deze doelgroep. Met het motto ‘DJI Academy. Voor krachtig leiderschap, verbinding en ontwikkeling’ draagt dit gremium ook bij aan de toekomstvisie van DJI en de ambitie ‘DJI in verbinding’.