Aanbod

Het aanbod van de DJI Academy is continu in ontwikkeling. Onderstaand een overzicht van de activiteiten die momenteel op de planning staan. De doelgroep ontvangt voor deze activiteiten tijdig een uitnodiging en meer informatie.

Intervisietraject Petrarca
Lopend

Reflectietafels met ketenpartners
N.t.b. in 2019
Over thema’s/vraagstukken voortvloeiend uit eerdere masterclasses

Onze uitdagingen voor morgen en overmorgen; scenario-ontwikkeling (masterclass 1)
31 januari 2019 14.00-20.00 uur
Over de vraag wat nu eigenlijk onze missie en visie zijn, waar willen wij over vijf jaar staan? Welke uitdagingen liggen er voor DJI in de nabije en verdere toekomst, en hoe kunnen we hierop beter dan we tot nu toe doen anticiperen? Hoe kunnen we scenario’s maken binnen onze eigen invloedssfeer? En wie zijn onze partners daarbij? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze manier van denken een wezenlijk onderdeel wordt van ons werk?

Leiderschapsstijl en cultuur (masterclass 2)
21 maart 2019 16.00–20.00 uur
Over de vraag hoe leiderschapsstijl en cultuur zich met elkaar verhouden. Over vier typen organisaties, die ontstaan als gevolg van de leiderschapsstijl en -intensiteit. Hoe past DJI in dit plaatje? En wat staat ons dan te doen gezien de uitdagingen en de scenario’s die wij hebben geformuleerd in de eerste masterclass?

Training Social media & Vloggen
5 april, 7 juni 2019

Bootcamp over sturen op cultuur- en gedragsverandering vanuit neurologisch, antropologisch en systemisch perspectief (masterclass 3)
16 april 2019 14.00–20.00 uur
Deze intellectuele bootcamp gaat over het doorgronden van cultuurpatronen vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven. Waarom cultuurverandering vaak zo’n taai proces is en hoe je hierop succesvol kunt sturen als je je bewust bent van hoe het brein werkt.

‘Verdraaide organisatie’ - vooruit naar de bedoeling (masterclass 4)
21 mei 2019 14.00–20.00 uur
Vervolgvraag op de onderwerpen van de eerdere masterclasses: kunnen wij daadwerkelijk op deze integrale ontwikkelopgave sturen? Laat de organisatie ons daarvoor voldoende ruimte? Waar worden wij op afgerekend, en waar rekenen wij onze leidinggevenden/medewerkers op af? Hoe verhoudt zich dit met het tot stand brengen van de gewenste veranderingen?

Netwerkleiderschap (masterclass 5)
25 juni 2019 16.00–20.00 uur
De overheidsmanager van de 21e eeuw is meer dan ooit een netwerkmanager. Ook DJI moet samenwerken met netwerkpartners om onze missie van re-integratie en resocialisatie te kunnen bereiken. De traditionele hiërarchische organisatiestructuur en bijbehorende cultuur verhoudt zich hiermee moeizaam. Bij netwerksamenwerking hoort een andere vorm van leiderschap. Hoe ga je effectief samenwerkingsrelaties aan met organisaties en wat betekent dit voor het leiderschap binnen de organisatie? En hoe verhoudt zich dit met de conclusies uit de voorgaande masterclasses?

Agile werken (masterclass 6)
1 oktober 2019 van 16.00 – 20.00 uur
Over de werkwijze die past bij netwerksamenwerking in een voortdurend veranderende wereld: Agile werken. Dit is een manier van organiseren die draait om flexibiliteit. Binnen overheidsorganisaties (ook DJI) is men gewend te ontwerpen in plaats van gaandeweg te ontwikkelen, wat zich moeizaam verhoudt met de huidige dynamiek en complexiteit en netwerksamenwerking in het bijzonder. Hoe zouden we moeten (samen)werken? En wat staat ons, mede op basis van de voorgaande masterclasses, te doen?

Inclusief leiderschap (masterclass 7)
10 december 2019 van 16.00 – 20.00 uur
De overheidsmanager van de 21e eeuw geeft leiding aan medewerkers die qua culturele en etnische afkomst, leeftijd en gender diverser zijn dan ooit. Wat vraagt dit van jou als leidinggevende? Vanuit welke brillen kun je kijken en het gesprek voeren dat aansluit bij je medewerker én blijft het dicht bij jezelf?

De bovenstaande activiteiten zijn in het bijzonder gericht op DJI Academy-leden. Kijk in de Kenniskalender voor een uitgebreidere beschrijving en bijeenkomsten voor een bredere doelgroep.