Verhuur van ruimtes

Het Opleidingsinstituut DJI verhuurt op verzoek vergader- en trainingsruimtes op de locaties in Den Haag (Raamweg 9) en Nieuwegein (Plettenburg 7). Beide locaties beschikken over vergaderruimtes, een aula, leslokalen, een computerlokaal en dojo’s. Hieronder vindt u informatie over de mogelijkheden en kosten, het inschrijfformulier en de leveringsvoorwaarden. Neem voor meer informatie contact met ons op via servicepunt@dji.minjus.nl of 088 07 27150.