Raad voor de Kinderbescherming

Sinds 2014 verzorgt het Opleidingsinstituut DJI ook de opleidingen voor de Raad voor de Kinderbescherming. Een breed aanbod ondersteunt de verschillende medewerkers van de Raad bij de uitvoering van het dagelijkse werk en bij de ontwikkeling binnen het eigen vakgebied.

Een groot deel van de opleidingen is geaccrediteerd door de beroepsverenigingen BAMw, het NIP en de NVO. Dit betekent dat cursisten die deze opleidingen succesvol volgen punten krijgen waarmee zij hun (her)registratie bij de beroepsvereniging kunnen regelen. Kijk hieronder voor een overzicht v ngeaccrediteerde opleidingen.

Het aanbod vindt u in de onderstaande online catalogus en in de elektronische leeromgeving van de Raad voor de Kinderbescherming.