Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) is een centrum van expertise en kennis op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie. Het instituut verricht objectief forensisch gedragskundig onderzoek voor onder andere het OM en de Rechtspraak. Daarnaast biedt het NIFP behandeling aan mensen in detentie en in vreemdelingenbewaring en verricht de indicatiestelling voor klinische forensische zorg.

Het NIFP vormt een spil in het borgen en delen van ‘state of the art’ kennis op haar vakgebied. Het instituut houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek, gericht op de verbetering en vernieuwing van objectiverende diagnostiek en methodiek. Ook organiseert het NIFP diverse opleidingen en cursussen voor gespecialiseerde professionals.

Opleidingen

Een forensisch psychiater of psycholoog heeft veel specialistische kennis en vaardigheden nodig. Bureau Wetenschap en Opleidingen (W&O) organiseert verschillende opleidingen en cursussen die hierin voorzien.

De opleidingen en cursussen worden vormgegeven door onze inhoudelijke experts, ondersteund door onderwijskundige expertise. Voor het gehele aanbod wordt accreditatie aangevraagd bij de relevante beroepsverenigingen (NVvP, FGzPt en NIP/NVO).

Wetenschap

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) speelt een centrale rol in het borgen en delen van kennis op het gebied van de door haar uitgevoerde taken op het gebied van forensische diagnostiek, zorg in detentie en indicatiestelling forensische zorg. Professionals binnen DJI moeten kunnen werken volgens de state of the art. Het bureau Wetenschap en Opleidingen van het NIFP vormt hierin de spil. Het wetenschappelijk onderzoek binnen het NIFP richt zich op de verbeteringen en vernieuwing van objectiverende forensische diagnostiek en methodiek.

De wetenschappelijke kennis en methodologische ontwikkeling van onderzoek, risicotaxatie en effectieve behandelmethoden hebben afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Niet alleen de professionals binnen DJI hebben hier in de praktijk baat bij, ook de samenleving en politiek vraagt om verantwoording over methoden van diagnostiek en de effectiviteit van behandelinterventies in de forensische zorg.