Communities

DJI heeft veel experts in huis en collega’s kunnen onderling van elkaar leren. In besloten communities in de e-learningomgeving kunnen zij tijd- en plaatsonafhankelijk kennis delen en elkaar consulteren over vakspecifieke casuïstiek.